ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
3 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนชื้อพัดลมติดผนังให้ห้องเรียน ทั่วไป 26 พ.ค. 66
4 ประชุมผู้ปกครอง ทั่วไป 4 พ.ค. 66
5 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 6 มี.ค. 66
6 2 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
7 3 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
8 4 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
9 1.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
10 2.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
11 3.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
12 4.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
13 5.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
14 6.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
15 7.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
16 8.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
17 9.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
18 10.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
19 11.66 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
20 วันวชิราวุธ ทั่วไป 25 พ.ย 65
21 เปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 5 พ.ค. 65
22 มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 ทั่วไป 5 พ.ค. 65
23 รับสมัครนักเรียน ทั่วไป 26 มี.ค. 65
24 วันเด็กแห่งชาติ 2565 ทั่วไป 25 ม.ค. 65
25 วันครู 2565 ทั่วไป 25 ม.ค. 65
26 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ? เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 10 ม.ค. 65
27 กิจกรรมมอบสิ่งของและมอบทุนการศึกษา ทั่วไป 10 ม.ค. 65
28 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป 10 ม.ค. 65
29 กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ทั่วไป 12 ต.ค. 64
30 รับสมัครนักเรียน ทั่วไป 11 มี.ค. 64
31 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั่วไป 2 ก.พ. 64
32 การกิจกรรมให้ความรู้เพศศึกษารอบด้าน ทั่วไป 2 ก.พ. 64
33 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 28 ม.ค. 64
34 มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ทั่วไป 26 ม.ค. 64
35 รับมอบเสื้อกันหนาว ทั่วไป 25 ม.ค. 64
36 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
37 กำหนดการเปิด-ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 13 พ.ย 63