ฟรี

อักษรย่อ/สี ประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียนคือ ว.ข.
สีประจำโรงเรียนคือ แดง ดำ